اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

سایت پلان شهرک ویلایی بهاران

سایت شهرک ویلایی بهاران (رینه)
مساحتی در حدود ۴۲٫۵ هکتار متشکل از:
سایت شمالی: حدود ۹٫۷ هکتار
سایت جنوبی: حدود ۳۲٫۷ هکتار
سایت شمالی:
در اختیار دو مالک اصلی است:
شهرداری در حدود ۷٫۶ هکتار
شخص حقیقی در حدود ۲٫۱ هکتار
سایت جنوبی:
۴۶۹ واحد تفکیکی
یک واحد آپارتمانی قطعه ۴۵۸

اطلات زیرساختی:
منابع آب موجود: چشمه
زير ساخت هاي قابل ارائه: آب ، برق، گاز (با تاخیر)

فواصل:
فاصله تا مركز استان: ۱۴۲ کیلومتر
فاصله تا مركز شهرستان: ۷۲ کیلومتر
‌فاصله تا نزديكترين فرودگاه: ۱۴۲ کیلومتر
فاصله تا نزديكترين راه اصلي: ۵ کیلومتر

سایت پلان شهرک ویلایی بهاران - رینه

فاصله سواره تا مرکز شهر تهران

فاصله سواره تا مرکز شهر تهران